Rebrovaná rúrka s hrotmi

  • Energeticky účinný komponent výmeny tepla s hrotmi

    Energeticky účinný komponent výmeny tepla s hrotmi

    Čapy sú privarené k rúrkam pomocou elektrického odporového zvárania, čím sa vytvárajú vysoko kvalitné zvary.Rúry s hrotmi sa väčšinou používajú prednostne pred rebrovanými rúrami v systémoch prenosu tepla v petrochemických závodoch, kde je povrch vystavený veľmi korozívnemu prostrediu, ako sú špinavé plyny alebo kvapaliny.Tieto rúry by mali byť odolné voči agresívnym materiálom a musia sa často čistiť.